Na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pozostając na niej, bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu
 Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Szukaj:
Klienci Indywidualni
Bank Spółdzielczy w Namysłowie  posiada w swojej ofercie rachunki oszczędnościowe zarówno złotowe jak i w walutach wymienialnych (USD, EUR, GBP).
 • POL-KONTO 
 • POL-KONTO VIP 
 • POL-KONTO STUDENT
 • POL-KONTO JUNIOR
 • POL-IKE
 • A’VISTA płatny na każde żądanie
 • A’VISTA DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
 • RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH (USD, EUR, GBP)


   
 • POL-KONTO / POL-KONTO VIP
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pol-Konto/Pol-Konto VIP przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, służy do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.
Posiadacz rachunku w ramach konta może korzystać z kart bankomatowych, z limitu w Pol-Koncie, zaciągać kredyt odnawialny oraz otwierać terminowe lokaty oszczędnościowe.
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej
Wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej
Realizacja zlecenia stałego – 1,50zł
Polecenie przelewu w systemie Elixir – 3,00zł
 
 
 
Szczegółowych informacji o produkcie udzielają pracownicy Banku. 
 
 • POL-KONTO STUDENT
Rachunek Pol-Konto Student otwierany jest dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25 roku życia w: szkołach wyższych, szkołach posiadających status wyższej uczelni, szkołach pomaturalnych bądź policealnych. Rachunek prowadzony jest na czas trwania nauki.
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej
Wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej
Realizacja zlecenia stałego – 1,50zł
Polecenie przelewu w systemie Elixir – 3,00zł
 
 
 
Szczegółowych informacji o produkcie udzielają pracownicy Banku.
 
 • POL-KONTO JUNIOR
Rachunek prowadzony jest wyłącznie dla posiadaczy Pol-Konta. Pol-Konto Junior przeznaczone jest dla osób małoletnich w wieku od 13 do 18 lat. Rachunek umożliwia przechowywanie środków pieniężnych oraz korzystania z kart bankomatowych.
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej
Wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej
Realizacja zlecenia stałego – 1,50zł
Polecenie przelewu w systemie Elixir – 3,00zł
 
 
 
Szczegółowych informacji o produkcie udzielają pracownicy Banku.
 
 
 •  POL-IKE
Rachunek Pol-Ike to indywidualne konto emerytalne służące do gromadzenia oszczędności w celu ich wykorzystania w przyszłości. Łączna suma wpłat na rachunek w każdym roku kalendarzowym nie może przekraczać kwoty podanej w obwieszczeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której Bank informuje oszczędzającego. W roku 2017 kwota wpłat na indywidualne konto emerytalne  POL-IKE wynosi 12 789,00 zł
 
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej
Wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej
 
 
 
Szczegółowych informacji o produkcie udzielają pracownicy Banku.
 •  A’VISTA płatny na każde żądanie
Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie przeznaczony jest dla osób nie posiadających regularnych dochodów oraz jako rachunek dodatkowy dla osób posiadających ror. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba małoletnia oraz osoba ubezwłasnowolniona. Dowodem posiadania rachunku jest książeczka a’vista bądź umowa rachunku.
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej
Wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej
 
 
 
Szczegółowych informacji o produkcie udzielają pracownicy Banku.
 
 • A’VISTA DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Rachunek przeznaczony jest dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców, komitetów rodzicielskich, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej
Wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej
 
 
 
 
Szczegółowych informacji o produkcie udzielają pracownicy Banku.

 
 •  RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Rachunki dla osób fizycznych przeznaczone do gromadzenia środków w  EUR, USD lub  GBP,  służące do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej
Wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej
Polecenie przelewu w systemie Elixir – 2,00zł

Szczegółowych informacji o produkcie udzielają pracownicy Banku.


O Banku | Opłaty i Prowizje | Placówki i Bankomaty | Mój Bank Kwartalnik | PROMOCJE | Oprocentowanie | Informacje prawne | REKLAMACJE | Polityka Prywatności | Ubezpieczenia | Aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone: Bank Spółdzielczy w Namysłowie