Na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pozostając na niej, bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu
 Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Szukaj:
Klienci Indywidualni

 

 

 • TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE  w PLN
 • TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE  w walutach wymienialnych
 • LOKATA DOPŁATA
 • LOKATY PROMOCYJNE
                          

 

5 okresów lokacyjnych - 5, 10, 15, 20, 30 miesięcy
Oprocentowanie - zmienne, aktualizowane co miesiąc, oparte o stawkę WIBID:
                                           5 M - WIBID 1M X 0,60
                                   10 M - WIBID 1M X 0,75
                                   15 M - WIBID 1M X 0,90
                                   20 M - WIBID 1M X 1,05
                                   30 M - WIBID 1M X 1,10
 
Minimalna kwota wpłaty – 1 000,00zł
Odnawialność lokaty - Tak
Lokata dostępna poprzez bankowość internetową
                    
 •   LOTERIA DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH

Tradycją Banku Spółdzielczego w Namysłowie jest organizowana od 25 lat loteria pod nazwą "Loteria dla oszczędzających", w której główną nagrodą jest samochód osobowy oraz 100 innych nagród rzeczowych (laptop, sprzęt RTV i AGD).
Uczestnikami loterii są osoby fizyczne, które w terminie do dnia 31 marca w Banku Spółdzielczym w Namysłowie dokonają wpłaty kwoty co najmniej 1 000,00 złotych lub jej wielokrotności - jako wkłady trzymiesięczne i utrzymają te wkłady do 31 grudnia. • TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE w PLN
Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej zawierany jest na podstawie umowy rachunku. Otwarcie pierwszego i kolejnych rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach zawartej umowy następuje:
 • na podstawie pisemnej „dyspozycji otwarcia terminowej lokaty oszczędnościowej” bądź
 • poprzez wystawienie książeczki oszczędnościowej terminowej.
Z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej nie dokonuje się częściowych wypłat oraz nie przyjmuje wpłat uzupełniających.
Bank przyjmuje środki pieniężne na następujące okresy: 
 • 1-miesięczne
 • 2-miesięczne
 • 3-miesięczne
 • 4-miesięczne
 • 5-miesięczne
 • 6-miesięczne
 • 9-miesięczne
 • 12-miesięczne                                     
 • 24-miesięczne i dłużej
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej
Wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej
 
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych objęte są ustawowym systemem gwarantowania na zasadach ustalonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
 
 
 •  TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 
Terminowe lokaty oszczędnościowe w walutach wymieialnych umożliwiają przechowywanie wolnych środków pieniężnych w walutach obcych, takich jak: EUR, USD, GBP na okresy:
 
 •  1 miesięczne
 •  3 miesięczne
 •  6 miesięczne
 • 12 miesięczne,

oprocentowane według zmienniej stopy procentowej.
Wysokość oprocentowania uzależniona jest od okresu na jaki zadeklarowano przechowywanie kwoty pieniężnej oraz dotrzymania zadeklarowanego terminu.  
 
   
 •  LOKATA DOPŁATA

Lokata Dopłata dla osób fizyczny o pełnej zdolności do czynności prawnych charakteryzuje się możliwością dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego. Wpłaty uzupełniające wnosi się w wysokości nie niższej niż wpłata minimalna.

Okres – 6,12 miesięcy
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej
Wpłaty/wypłaty z rachunku – w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej
Minimalna kwota wpłaty – 50,00zł
Odnawialność lokaty - Tak
 
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych objęte są ustawowym systemem gwarantowania na zasadach ustalonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
 
         Szczegółowych informacji o produkcie udzielają pracownicy Banku.
 
Oprocentowanie depozytów
 
 
 


O Banku | Opłaty i Prowizje | Placówki i Bankomaty | Mój Bank Kwartalnik | PROMOCJE | Oprocentowanie | Informacje prawne | REKLAMACJE | Polityka Prywatności | Ubezpieczenia | Aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone: Bank Spółdzielczy w Namysłowie