Na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pozostając na niej, bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu
 Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Szukaj:
Oprocentowanie

 

LOKATA PROMOCYJNA  - LOKATA AKTYWNIE ZMIENNA

 
OKRES LOKATY OPROCENTOWANIE ZMIENNE STAWKA NA DZIEŃ 02.11.2017 r.
5 m-cy WIBID 1m X 0,60 0,876 % *
10 m-cy WIBID 1m X 0,75 1,095 % *
15 m-cy WIBID 1m X 0,90 1,314 % *
20 m-cy WIBID 1m X 1,05 1,533 % *
30 m-cy WIBID 1m X 1,10 1,606 % *
 
 
 *oprocentowanie Lokaty Aktywnie Zmiennej oparte jest o stopę bazową WIBID 1M z czwartego roboczego dnia przed końcem miesiąca przemnożoną o współczynnik korygujący. Oprocentowanie wg stanu na dzień 02.11.2017 r. wynosi kolejno dla  lokaty 5 miesięcznej -WIBID 1M x współczynnik korygujący 0,60 tj. 0,876 %, dla  lokaty 10 miesięcznej -WIBID 1M x współczynnik korygujący 0,75 tj. 1,095%,  dla  lokaty 15 miesięcznej -WIBID 1M x współczynnik korygujący 0,90 tj. 1,314 %, dla  lokaty 20 miesięcznej -WIBID 1M x współczynnik korygujący 1,05 tj. 1,533 %, dla  lokaty 30 miesięcznej -WIBID 1M x współczynnik korygujący 1,10  tj. 1,606%
 
 
TABELA OPROCENTOWANIA 
zakładanych i odnawialnych rachunków rozliczeniowych, rachunków lokat terminowych,
rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych
 dla umów zawartych od dnia 20 maja 2015 r.

 
Rodzaj rachunku
Oprocentowanie
Stopa zmienna
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
 
Pol-Konto
0,05%
Pol-Konto Junior
0,05%
Pol-Konto Student
0,05%
 
 
Rachunek oszczędnościowy POL-IKE
1,80%
Rachunek płatny na żądanie a’vista
0,05%
Rachunek płatny na żądanie dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
0,00%
Rachunki oszczędnościowe SKO
2,00%
Rachunki oszczędnościowe KZP
0,05%
Rachunek bieżący /pomocniczy/
0,00%
Rachunek środków funduszy specjalnych oraz wydzielanych dla ZFŚS 0,00%
Rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych (USD, EUR, GPB)  0,00%
Książeczki mieszkaniowe wystawione po 01.01.1983r.
1,30%
Rachunki lokat terminowych
 
-   7 dni minimalna wpłata 50 000,00 zł
0,15%
- 14 dni minimalna wpłata 50 000,00 zł
0,20%
- 21 dni minimalna wpłata 50 000,00 zł
0,25%
Rachunki lokat terminowych i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
 
- 1-miesięczne
0,35%
- 2-miesięczne
0,40%
- 3-miesięczne
0,60%
- 4-miesięczne
0,70%
- 5-miesięczne
0,75%
- 6-miesięczne
0,80%
- 7-miesięczne 0,85%
- 8-miesięczne
0,90%
- 9-miesięczne 0,95%
-12-miesięczne
1,00%
-24-miesięczne i dłużej
1,20%
Lokata Dopłata 6-miesięczna
0,80%
Lokata Dopłata 12-miesięczna 1,10%
Lokat@ INTERNETOWA standard  
-1-miesięczne 0,40%
-2-miesięczne 0,45%
-3-miesięczne 0,65%
-4-miesięczne 0,75%
-5-miesięczne 0,80%
-6-miesięczne 0,85%
-7-miesięczne 0,90%
-8-miesięczne 0,95%
-9-miesięczne 1,00%
-12-miesięczne 1,05%
-24-miesięczne 1,25%

 

 

RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH ORAZ TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

Okres USD EUR GBP
1 miesięczne 0,20% 0,05% 0,40%
3 miesięczne 0,25% 0,05% 0,50%
6 miesięczne 0,50% 0,10% 0,75%
12 miesięczne 0,70% 0,25% 1,05%

 

 


* Oprocentowanie zmienne uzależnione od wskaźnika i stopy redyskonta weksli NBP.
** Oprocentowanie stałe
***Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie trwania umowy

Odsetki od zgromadzonych środków na lokatach terminowych oraz terminowych lokatach oszczędnościowych podlegają kapitalizacji po upływie terminu zapadalności.

 

TABELA OPROCENTOWANIA wg stanu na dzień 06 marca 2015 r.
rachunków rozliczeniowych, rachunków lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych
  dla umów zawartych do dnia 19.05.2015 r.

Rodzaj rachunku
Oprocentowanie
Stopa zmienna
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
 
Pol-Konto
0,05%
Pol-Konto Junior
0,05%
Pol-Konto Student
0,05%
 
 
Rachunek oszczędnościowy POL-IKE
1,80%
Rachunek płatny na żądanie a’vista
0,05%
Rachunek płatny na żądanie dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
0,00%
Rachunki oszczędnościowe SKO
2,00%
Rachunki oszczędnościowe KZP
0,05%
Rachunek bieżący /pomocniczy/
0,00%

Rachunek środków funduszy specjalnych oraz wydzielanych dla ZFŚS

0,00%

Rachunki oszczędnościowe w walutach wymienialnych (USD, EUR, GPB)

 0,00%

Książeczki mieszkaniowe wystawione po 01.01.1983r.
1,30%
Rachunki lokat terminowych i rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
 
- 7, 8, 9-miesięczne
1,36%
- 12-miesięczne
1,40%
- 24-miesięczne i dłużej
1,79%
Lokata Dopłata 6-miesięczna
1,28%

Lokat@ INTERNETOWA standard

 

-7-miesięczne

1,46%

-8-miesięczne

1,46%

-9-miesięczne

1,46%

-12-miesięczne

1,55%

-24 -miesięczne

1,94%

 

 

 

RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH ORAZ TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

Okres USD EUR GBP
1 miesięczne 0,20% 0,05% 0,40%
3 miesięczne 0,25% 0,05% 0,50%
6 miesięczne 0,50% 0,10% 0,75%
12 miesięczne 0,70% 0,25% 1,05%

 

 


* Oprocentowanie zmienne uzależnione od wskaźnika i stopy redyskonta weksli NBP.
** Oprocentowanie stałe
***Oprocentowanie stałe w pierwszym okresie trwania umowy

Odsetki od zgromadzonych środków na lokatach terminowych oraz terminowych lokatach oszczędnościowych podlegają kapitalizacji po upływie terminu zapadalności.

 

 O Banku | Opłaty i Prowizje | Placówki i Bankomaty | Mój Bank Kwartalnik | PROMOCJE | Oprocentowanie | Informacje prawne | REKLAMACJE | Polityka Prywatności | Ubezpieczenia | Aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone: Bank Spółdzielczy w Namysłowie