Na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pozostając na niej, bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu
 Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Szukaj:
Rolnicy
 • Kredyt  
 • Kredyt unijny-nawozowy
 • Kredyt obrotowy
 • Kredyt inwestycyjny dla rolnictwa
 • Kredyty objęte dopłatą przez ARiMR
 • Kredyty Inwestycyjny - PROW 

 

 • Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcom będącym rolnikiem indywidualnym, którzy posiadają w Banku czynny rachunek bieżący przez okres co najmniej 3 m-cy. Kredyt udzielany w formie linii kredytowej ma charakter kredytu odnawialnego - każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on do wysokości górnej granicy zadłużenia określonego w umowie kredytu i może być wielokrotnie wykorzystany. Możliwość bezaneksowego odnawiania do 36 m-cy
Okres kredytowania – do 12 miesięcy
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej
Prowizja – wg tabeli opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Namysłowie
Wypłata – w formie bezgotówkowej
 
Formularze: wniosek o kredyt, oświadczenie o stanie majątkowym, bilansrachunek wyników 
Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.
 
 • Kredyt unijny-nawozowy
Kredyt przeznaczony jest na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej np. zakup nawozów, środków ochrony roślin, pasz, paliwa, paliwa opałowego, materiału siewnego.
Okres kredytowania – do 12 miesięcy
Oprocentowanie - według stałej stopy procentowej
Prowizja – wg tabeli opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Namysłowie
Wypłata – w formie bezgotówkowej
 
Formularze: wniosek o kredyt, oświadczenie o stanie majątkowym, bilans, rachunek wyników
 
Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.
 
 • Kredyt obrotowy
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.
Okres kredytowania – do 36 miesięcy
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej.
Prowizja – wg taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Namysłowie
Wypłata – w formie bezgotówkowej bądź gotówkowej
 
Formularze: wniosek o kredyt, oświadczenie o stanie majątkowym, bilans, rachunek wyników
 
Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.
 
 • Kredyt inwestycyjny dla rolnictwa
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie zakupów inwestycyjnych mających na celu zakup nieruchomości oraz unowocześnienie majątku ruchomego gospodarstwa rolnego, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie gruntów rolnych, nieruchomości rolniczych (zabudowania gospodarcze ) wraz z ich modernizacją, maszyn, urządzeń, środków transportu.
Okres kredytowania – do 180 miesięcy
Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej.
Prowizja – wg taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Namysłowie
Wypłata – w formie bezgotówkowej
 
Formularze: wniosek o kredyt, oświadczenie o stanie majątkowym, bilans, rachunek wyników
 
Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.
 
 •  Kredyty objęte dopłatami przez ARiMR
Bank udziela kredytów z pomocą finansową ARiMR z przeznaczeniem na:
 1. realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych,
 2. wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.
 
Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.
 
 •  Kredyt Inwestycyjny - PROW
 1. Przeznaczenie kredytu: modernizacja gospodarstw rolnych w ramach wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych, obejmująca wyłącznie   inwestycje związane bezpośrednio z działalnością rolniczą
 2. Kredyt jest udzielany na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarstwie w ramach przyznanej pomocy z PROW 2014-2020.
 3. Wysokość udzielonego kredytu wynika ściśle z finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego i oceny zdolności kredytowej.
 4. Maksymalny okres kredytowania do 180 miesięcy
 5. Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża Banku
 
 
 
Szczegółowych informacji o produktach kredytowych udzielają pracownicy Banku.

 Oprocentowanie kredytówO Banku | Opłaty i Prowizje | Placówki i Bankomaty | Mój Bank Kwartalnik | PROMOCJE | Oprocentowanie | Informacje prawne | REKLAMACJE | Polityka Prywatności | Ubezpieczenia | Aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone: Bank Spółdzielczy w Namysłowie