Na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pozostając na niej, bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu
 Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Szukaj:
O Banku
Bank Spółdzielczy w Namysłowie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Powiat Namysłów gdzie mieści się Centrala Banku leży w dolinie rzeki Widawy w północno – zachodniej części województwa opolskiego, 56 km od Opola i 60 km od Wrocławia.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie posiada sieć 21 placówek oraz Centralę Banku przy ul. Plac Wolności 12, Oddziały w: Namysłowie,   Byczynie, Branicach, Domaszowicach, Kluczborku, Lasowicach Małych, Niemodlinie, Pokoju, Sycowie, Świerczowie i Wilkowie, Filie w Namysłowie przy ul. Reymonta, Tułowicach i Wołczynie, Punkty Obsługi Klienta w: Urzędzie Miejskim, Urzędzie Skarbowym w Namysłowie, w Lasowicach Wielkich, w Graczach, w Sycowie, w Byczynie, w  Branicach, we Włodzieninie. 

Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest bankiem uniwersalnym świadczącym kompleksowe usługi klientom detalicznym, rolnikom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz instytucjom samorządowym.
 
Zarys historyczny Banku Spółdzielczego w Namysłowie
 
W dniu 06.08.1950r. odbyło się Zebranie Zgromadzenia Założycielskiego Spółdzielni pod nazwą  „GMINNA KASA SPÓŁDZIELCZA” w Namysłowie.
W zebraniu uczestniczyło 59 osób. Na pierwszym posiedzeniu przyjęto:
a) Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej w Namysłowie
Organami Kasy zgodnie ze Statutem GKS były:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
„Gminna Kasa Spółdzielcza w Namysłowie z odpowiedzialnością udziałami” zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Opolu w dniu 22 września 1950r.
Siedzibą Kasy było miasto Namysłów a terenem działania gminy: Głuszyna, Michalice, Wilków, Smarchowice Wielkie, Strzelce i Namysłów.

b) Wybrano:
 
Zarząd Spółdzielni:
1. Nowacki Roman - Przewodniczący Zarządu - Namysłów
2. Klim Piotr - Członek Zarządu - Ligotka
3. Władyka Marian - Członek Zarządu - Namysłów
 
Zastępców Członków Zarządu:
1. Ciepiela Edward - Objazda
2. Biliński Jan - Smarchowice
 
Komisję Rewizyjną:
1. Suszyński Stanisław - Smarchowice Wlk.
2. Kaczmarzyk Władysław - Strzelce
3. Bachowski Bronisław - Michalice
4. Stodółka Stefan - Głuszyna
5. Zimoch Wacław - Smarchowice
 
W dniu 12.12.1954 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia GKS w Namysłowie połączono: GKS w Dąbowie z GKS w Namysłowie, z tym że spółdzielnią przejmującą była GKS w Namysłowie. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z 13.01.1955 r.)
 
W dniu 17.06.1956 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia GKS w Namysłowie uchwalono nowy Statut, zgodnie z którym Spółdzielnia otrzymała nową nazwę „Kasa Spółdzielcza” (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z 05.07.1956 r.). Terenem działalności zostały gromady: Bąkowice, Biestrzykowice, Bukowie, Bukowa Śląska, Domaszowice, Głuszyna, Ligota Książęca, Minkowskie, Świerczów, Starościn, Strzelce, Smarchowice Wlk., Wilków, Włochy oraz miasto Namysłów.
 
W dniu 11.03.1962 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Kasy Spółdzielczej następuje zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dnia 08.06.1962r.). Terenem działalności jest: miasto Namysłów oraz gromady: Bukowie, Domaszowice, Przeczów, Smarchowice Wlk., Wilków, Kamienna i Kowalowice.
 
W dniu 12.03.1967 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli dokonano zmian w statucie Banku – zwiększając teren działalności o teren gromady Świerczów. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 07.09.1967 r.)
 
W dniu 03.03.1970 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli BS w Namysłowie dokonano połączenia z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Bukowie Śląskiej – zwiększono teren działalności Spółdzielni o gromady Kamienna i Kowalowice. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 12.11.1970 r.)
 
W dniu 20.03.1973 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli dokonano zmian w Statucie.
Terenem działalności Spółdzielni zostały gminy: Domaszowice, Kowalowice, Ligota Książęca, Namysłów, Świerczów, Wilków i miasto Namysłów. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 25.07.1973 r.)
 
W wyniku licznych zmian organizacyjnych dokonywanych w spółdzielczości jak też w podziale administracyjnym kraju z chwilą uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.03.1983 r. Statutu Banku, terenem działalności Spółdzielni było: gmina Namysłów, Domaszowice, Świerczów i Wilków w województwie opolskim. (Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 13.03.1984 r.). Bank przenosi swoją siedzibę z ul. Wojska Polskiego 7 na ul. Plac Wolności 8.
 
Do dnia 01.12.1992 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Banku Gospodarki Żywnościowej, będącym bankiem państwowo – spółdzielczym.
 
Od 02.12.1992 r. do 14.05.1997 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Gospodarczym Banku Południowo – Zachodnim S.A. we Wrocławiu.
 
Od 15.05.1997 r. do 26.03.2002 r. – Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Dolnośląskim Banku Regionalnym S.A. we Wrocławiu.
 
W dniu 15.07.1997 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie został przyjęty w poczet członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 
W dniu 30.11.1998 r. została podjęta Uchwała Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli BS w Namysłowie w sprawie połączenia się niżej wymienionych banków z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie: BS w Niemodlinie, BS w Pokoju, BS w Byczynie, BS w Lasowicach Małych oraz przyjęto jednolity tekst Statutu BS w Namysłowie sporządzony w formie aktu notarialnego w związku z połączeniem się ww. banków.
 
W dniu 01.01.1999 r. nastąpiło połączenie pięciu Banków Spółdzielczych (BS w Namysłowie, BS w Niemodlinie, BS w Pokoju, BS w Byczynie, BS w Lasowicach Małych), w wyniku czego powstał Bank Spółdzielczy, który połączył wieloletni dorobek spółdzielców bankowych, ich doświadczenia oraz potencjał organizacyjny, Bank którego celem jest dobrze służyć swoim klientom, opolskiej wsi i ich rolnikom.
 
Rok 2000 był dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie rokiem jubileuszowym, w którym Bank obchodził 50 – lecie swego istnienia.
 
W dniu 05.09.2001 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie uruchomił nową placówkę Filię w Sycowie.
 
 
Od dnia 27.03.2002 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

 
Budynek Oddziału w Byczynie wygrał edycję konkursu "Mister Architektury Opolszczyzny za lata 2003-2004" organizowanego przez Odzdział Wojewódzki SARP i Urząd Marszałkowski przy współudziale Wojewody. Projektantem zwycięskiego obiektu jest Pracownia Projektowa Bogusława i Piotra Wachułków z Opola. 
 
W roku 2005 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie uruchomił działalność bankową w dwóch nowych placówkach od 02.03.2005 r. Oddział z siedzibą w Kluczborku, od 08.03.2005 r. Filię z siedzibą w Wołczynie.
 
W roku 2007 r. Bank rozszerzył swoją działalność na terenie miasta Sycowa i gminy Lasowice otwierając w tych lokalizacjach dodatkowo punkty obsługi klienta.
 
W dniu 11.01.2007 r. Opolska Izba Gospodarcza przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2006 w kategorii "Instytucja Finansowa".
 
W roku 2008 Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał od Fundacji Dzieciom "Zdążyc z pomocą" CERTYFIKAT DOBROCZYNNOŚCI za znaczącą pomoc przy realizacji programu "Zdążyć z pomocą".
 
Dnia 11.04.2008 r. odbyło sie uroczyste otwarcie zmodernizowanej placówkli Banku w Lasowicach Małych.
 
Dnia  01.07.2008 r. przekształcono Filię Banku w Sycowie w Odzdział Banku. 
 
Dnia 06.04.2009 r.  Bank Spółdzielczy w Namysłowie przyjął do stosowania zalecane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny "Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania  o przynależności do obowiązkowego systemu gwarantowania" oraz "Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania klientów o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej".
 
Dnia 10.08.2009 r. uruchomiono nową, kolejną placówkę Banku- Filię w Praszce przy Palcu Grunwaldzkim 26 (Centrum Kolisko).
 
15.10.2009 r. na Konferencji lokalnego Biznesu Śląska w Katowicach Bank Spółdzielczy w Namysłowie został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie "Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009 ". Bank został również laureatem pierwszej edycji konkursu "Bank Przyjazny Biznesowi 2009" oraz otrzymał statuetki "Złoty Gepard 2009 roku" za dynamikę i "Tęczę Kart dla Banku Przyjaznego Biznesowi 2009".
 
Dnia 09.12.2009r. w Domu Literatury w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nominacji do Nagrody "Orzeł Agrobiznesu".
 
Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2009 pod patronatem Instytutu Filozofii Socjologii  Polskiej Akademii Nauk wraz 
z organizatorem Forum Biznesu przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie tutuł Lidera Społecznej Odpowiedzailności "Dobra Firma 2009"
 
Rok 2010  jest dla Banku Spółdzielczego rokiem jubileuszowym, w którym Bank obchodzi 60-lecie swojego istnienia.
 
Dnia 30.03.2010 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał tytuł "Orła Agrobiznesu 2010 r" za sukces rynkowy i aktywne wspieranie rolników z terenu swojego działania. Patronat honorowy nad tą nagrodą sprawuje Pani Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu RP.
 
21.05.2010 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie został odznaczony tutułem "Solidny Pracodawca 2009"
w kategorii ogólnopolskiej. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych ogólnopolskich projektów w dziedzinie zarządznia personelem.
 
Bank Spółdzielczy w Namysłowie jako jedyny spośród banków Spółdzielczych w Polsce otrzymał 02.12.2010 r. tytuł "Solidny Pracodawca Bankowości Spółdzielczej 2009"w kategorii branżowej.
 
Dnia 10.01.2011 r. Opolska Izba Gospodarcza oraz Kapituła Konkursu przyznała dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Instytucja Finansowa" za innowacyjne i nowoczesne produkty bankowe.
  
Dnia 28.01.2011 r. Bank Spóldzielczy w Namysłowie otrzymał tytuł Bank Przyjazny dla Przedsiębiorów przyznany przez Krajowa Izbę Gospodarczą i Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. 

W dniu 29 marca 2011 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał nagrodę Orzeł Agrobiznesu Grand Prix pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej. Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest trzecią instytucją finansową uhonorowaną tą nagrodą w 10-letniej historii Kapituły.

Dnia 01 stycznia 2012 r. dokonano procesu połączenia Banku Spółdzielczego w Branicach z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie, gdzie bankiem przejmującym jest Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Bank Spółdzielczy w Branicach z dniem 1 stycznia 2012 roku stał się Oddziałem Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Bank Spółdzielczy w Namysłowie stał się następcą prawnym  i przejął wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Branicach.    

 

NASZĄ DEWIZĄ JEST:
LOKALNYM KAPITAŁEM BOGACI SIĘ LOKALNE SPOŁECZEŃSTWO
 

 

 O Banku | Opłaty i Prowizje | Placówki i Bankomaty | Mój Bank Kwartalnik | PROMOCJE | Oprocentowanie | Informacje prawne | REKLAMACJE | Polityka Prywatności | Ubezpieczenia | Aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone: Bank Spółdzielczy w Namysłowie