Kredyt Czyste Powietrze już dostępny w naszym Banku!

Wymień piec, ociepl dom i skorzystaj z dotacji!

W Banku Spółdzielczym w Namysłowie możesz uzyskać Kredyt Czyste Powietrze, a dotacja z rządowego programu zostanie przeznaczona na częściową spłatę kapitału Twojego kredytu.

Pogram „Czyste Powietrze” to największy i najważniejszy w Polsce projekt służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma funduszami wojewódzkimi. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

O Programie dowiesz się więcej na: www.czystepowietrze.gov.pl 

czp_1920x714_pieczatka

 

Kredyt Czyste Powietrze z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylacji fotowoltaiki, oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Środki z kredytu można przeznaczyć na:

 • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł zgazowujący drewno
 • kocioł na pellet drzewny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem
 • mikro instalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
  ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna
 • stolarka drzwiowa

Dlaczego warto skorzystać z Kredytu Czyste Powietrze?

Oferujemy szeroki zakres finansowania:

 • Kwota kredytu nawet do 100 tys. zł
 • Oprocentowanie stałe 12,00%*
 • Prowizja 2%
 • Okres kredytowania do 96 miesięcy

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,36% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 51 500,00 PLN, okres kredytowania: 96 miesięcy (95 rat po 837,54 zł i jedna rata 837,14 zł), oprocentowanie stałe w stosunku rocznym kredytu: 12,00% w skali roku. Całkowity koszt kredytu 29 933,44 zł, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania: 28 903,44 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1 030,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 81 433,44 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 19.06.2023 r. Ostateczna wysokość raty uzależniona jest od dnia uruchomienia kredytu oraz wybranego przez Klienta dnia płatności raty kredytu. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku oraz na www.bsnamyslow.com.pl. Zamieszczona informacja ma charakter wyłącznie informacyjny  i nie stanowi oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów prawa. 

Ogrzewasz dom starym, dymiącym piecem? Ten kredyt jest właśnie dla Ciebie! Wymień kopciucha na nowe, ekologiczne źródło ciepła i skorzystaj z dotacji! Przy okazji możesz też przeprowadzić dodatkowe prace uszczelniające okna i drzwi.

Jak uzyskać kredyt i dotację?

Złóż wniosek o kredyt w placówce Banku Spółdzielczego w Namysłowie, my oceniamy Twoją zdolność do spłaty kredytu. Następnie, po pozytywnej decyzji kredytowej, nasz Doradca wypełni z Tobą wniosek o dotację i wyśle go do właściwego terytorialnie WFOŚiGW, który go oceni. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, WFOŚiGW zawrze z Tobą umowę dotacji, Bank Spółdzielczy w Namysłowie wypłaci środki z kredytu na Twój rachunek. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚIGW wniosek o jej rozliczenie. WFOŚiGW przekaże dotację do Banku Spółdzielczego w Namysłowie, a my spłacamy część Twojego kredytu.

Tutaj znajdziesz przydatne dokumenty:

PROGRAM PRIORYTETOWY Czyste Powietrze

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Regulamin naboru Wniosków o Dotację  
Wniosek o Dotację 

Załącznik do Wniosku o Dotację - Oświadczenia Współwłaścicieli i Współmałżonka   
Instrukcja wypełniania Wniosku o Dotację

Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o dotację 

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania Wniosku o Dotację

Informacja - Składanie wniosku o płatność 

Wniosek o Płatność Dotacji
Instrukcja do Wniosku o Płatność Dotacji
Załącznik do Instrukcji do Wniosku o Płatność Dotacji

 

Komunikat w sprawie zmian w programie „Czyste Powietrze”

Banki oferujące Kredyt Czyste Powietrze, będą sukcesywnie wznawiać przyjmowanie wniosków, na nowych zasadach, zgodnie z przygotowanymi zmianami programu „Czyste Powietrze”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 3 stycznia 2023 roku wprowadza nową edycję programu „Czyste Powietrze”.

 

Korzyści związane ze zmianami dotyczą przede wszystkim zwiększenia maksymalnych kwot dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tym z tzw. kompleksową termomodernizacją oraz kwot dotacji dla poszczególnych elementów przedsięwzięcia, podniesienia progów dochodowych dla beneficjentów kwalifikujących się do poszczególnych części programu. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/  
Do 2 stycznia 2023 roku kredyty PPCP oferowane będą w Bankach na dotychczasowych zasadach.

Wnioski na nowych, obowiązujących zasadach będą przyjmowane przez Banki uczestniczące w Programie w miarę technicznego dostosowywania się banków do wprowadzonych zmian w Programie.

Poszczególne banki, w tym Bank Spółdzielczy w Namysłowie, będą sukcesywnie wznawiać przyjmowanie wniosków, o czym będą informować Klientów indywidualnie na swoich stronach internetowych.

Ponadto informujemy, że powyższe zmiany nie powodują zablokowania możliwości ubiegania się przez Klientów o dotację PPCP. Zainteresowani Klienci mogą indywidualnie wystąpić w Wnioskiem o dotację bezpośrednio do Właściwego WFOŚiGW lub zdalnie, za pośrednictwem portalu Beneficjenta.

Na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/  aktualizowana będzie też lista banków oferujących kredyty i przyjmujących wnioski o dotację w programie.