ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ W 2020 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie działając na podstawie § 37 ust. 6 Statutu Banku zwołuje na dzień 27 maja 2020 r. na godz. 10.00 dla wszystkich CZŁONKÓW BANKU ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie informuje, że mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo Członków naszego Banku, w kontekście epidemii koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w większych skupiskach ludzkich zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 16-04-2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozpowszechnianiem się wirusa na SARS-CoV-2 ( Dz.U. z 2020 r. poz 695) Zebranie Grupy Członkowskiej odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Namysłowie za rok 2019, informacja w zakresie wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BS w Namysłowie za rok 2019.
5. Informacja dotycząca oceny zgodności działania Banku z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.
6. Przedstawienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
7. Dyskusja i wnioski.
8. Zamknięcie Zebrania.

 
Ponadto informujemy Państwa, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/2020 z dnia 19.05.2020 r., przyporządkowanie członków do określonej Grupy Członkowskiej ustala się na podstawie Statutu Banku Spółdzielczego w Namysłowie § 37 ust. 2.

 

Zebranie Grupy Członkowskiej odbędzie się i będzie władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Materiały, informacje oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Grupy Członkowskiej udostępnione zostały  na stronie internetowej Banku www.bsnamyslow.com.pl  Jednocześnie informujemy, że powyższe materiały i dokumenty przed dniem odbycia się zebrania znajdują się do wglądu Członków Banku w formie pisemnej w siedzibie Banku Spółdzielczego w Namysłowie z siedzibą Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów pok. 25, w godzinach urzędowania od 8:00-15:00 (zainteresowani będą przyjmowani pojedynczo).

Informujemy również, że uchwały i wnioski z w/w zebrania będą podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 2b ust 5 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających).  Jedocześnie art. 36 §10 Ustawy – Prawo spółdzielcze podaje możliwość oddania głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uwaga : do dnia 26 maja 2020 roku do godziny 15:00 (w przeddzień rozpoczęcia zebrania) Członkowie Grupy winni przesłać na adres e-mail bank@bsnamyslow.com.pl lub dostarczyć do Banku podpisaną „Kartę zgłoszenia udziału w obradach Grupy Członkowskiej” wraz z „Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji pocztą elektroniczną” lub złożyć w najbliższej placówce Banku celem otrzymania instrukcji łączenia się oraz kodów do zdalnego dostępu do obrad. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów 77 410 91 00  wew. 101 i 102.

                                                                                                                     

                                                                                  ZARZĄD BS w NAMYSŁOWIE

 

 

Regulamin

Karta zgłoszenia udziału

Oświadczenie zgody - przesyłanie pism drogą elektroniczną  

Pełnomocnictwo

 

Porządek Obrad

Sprawozdanie z działalności Banku

Sprawozdanie z realizacji UZP 

Informacja realizacja URN 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Uchwała Rady Nadzorczej Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego

Sprawozdanie finansowe za 2019

Informacje dodatkowe do sprawozdania

Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.