Kredyt konsolidacyjny

Kredyt Konsolidacyjny to możliwość zamiany wielu rat w jedną niższą.

 • Długi okres kredytowania
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Szybka decyzja kredytowa

Wybierając Kredyt Konsolidacyjny, zyskujesz

 • Długi okres kredytowania - nawet do 20 lat
 • Maksymalną kwotę kredytu - 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Szybką decyzję kredytową

Przeznaczenie kredytu

Możliwość spłaty następujących zobowiązań:

 

 • kredyt / pożyczka gotówkowa
 • kredyt / pożyczka samochodowa
 • limit w karcie kredytowej
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • kredyt / pożyczka hipoteczna
 • kredyt mieszkaniowy 
 • kredyt studencki
 • kredyt ratalny
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy

Jakie jest oprocentowanie kredytu ?

Oferta Banku w zakresie kredytów konsolidacyjnych składa się z kredytów oprocentowanych wg formuły:

 • oprocentowania ustalanego w oparciu o zmienną stopę procentową,
 • oprocentowania o okresowo-stałej stopie procentowej.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na cztery  dni robocze przed  końcem miesiąca kończącego kwartał (zmienny w okresach kwartalnych).

 

Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

- kredyt został wypłacony w całości,
- posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie,
- do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

W celu zapoznania się z bieżącą ofertą kredytu konsolidacyjnego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z pracownikiem Banku.