Historia

Bank Spółdzielczy w Namysłowie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Powiat Namysłów gdzie mieści się Centrala Banku leży w dolinie rzeki Widawy w północno – zachodniej części województwa opolskiego, 56 km od Opola i 60 km od Wrocławia.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest bankiem uniwersalnym świadczącym kompleksowe usługi klientom detalicznym, rolnikom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorcom oraz instytucjom samorządowym.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie posiada sieć placówek oraz Centralę Banku przy ul. Plac Wolności 12, Oddziały w: Namysłowie, Byczynie, Branicach, Domaszowicach, Kluczborku, Lasowicach Małych, Niemodlinie, Pokoju, Sycowie, Świerczowie i Wilkowie, Filie w Namysłowie przy ul. Reymonta, Tułowicach i Wołczynie, Punkt Obsługi Klienta w Lasowicach Wielkich.

Zarys historyczny Banku Spółdzielczego w Namysłowie

 • W dniu 06.08.1950r. odbyło się Zebranie Zgromadzenia Założycielskiego Spółdzielni pod nazwą  „GMINNA KASA SPÓŁDZIELCZA” w Namysłowie. W zebraniu uczestniczyło 59 osób. Na pierwszym posiedzeniu przyjęto:a) Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej w NamysłowieOrganami Kasy zgodnie ze Stat...

  Rok 2000 był dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie rokiem jubileuszowym, w którym Bank obchodził 50 – lecie swego istnienia.

 • W dniu 12.12.1954 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia GKS w Namysłowie połączono: GKS w Dąbowie z GKS w Namysłowie, z tym że spółdzielnią przejmującą była GKS w Namysłowie. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z 13.01.1955 r.)

 • W dniu 17.06.1956 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia GKS w Namysłowie uchwalono nowy Statut, zgodnie z którym Spółdzielnia otrzymała nową nazwę „Kasa Spółdzielcza” (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z 05.07.1956 r.). Terenem działalności zostały gromady: Bąkowice, Biestrzykowice, Bukowie, Bukow...

 • W dniu 11.03.1962 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Kasy Spółdzielczej następuje zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dnia 08.06.1962r.). Terenem działalności jest: miasto Namysłów oraz gromady: Bukowie, Domaszowice, Przeczów, Smarchowice Wlk., Wilków,...

 • W dniu 12.03.1967 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli dokonano zmian w statucie Banku – zwiększając teren działalności o teren gromady Świerczów. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 07.09.1967 r.)

 • W dniu 03.03.1970 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli BS w Namysłowie dokonano połączenia z Ludowym Bankiem Spółdzielczym w Bukowie Śląskiej – zwiększono teren działalności Spółdzielni o gromady Kamienna i Kowalowice. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 12.11.1970 r.)

 • W dniu 20.03.1973 r. Uchwałą Zebrania Przedstawicieli dokonano zmian w Statucie.Terenem działalności Spółdzielni zostały gminy: Domaszowice, Kowalowice, Ligota Książęca, Namysłów, Świerczów, Wilków i miasto Namysłów. (Postanowienie Sądu Powiatowego w Opolu z dn. 25.07.1...

 • W wyniku licznych zmian organizacyjnych dokonywanych w spółdzielczości jak też w podziale administracyjnym kraju z chwilą uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 30.03.1983 r. Statutu Banku, terenem działalności Spółdzielni było: gmina Namysłów, Domaszowice, Świerczów i Wilków w wojew&...

 • Do dnia 01.12.1992 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Banku Gospodarki Żywnościowej, będącym bankiem państwowo – spółdzielczym.

  Od 02.12.1992 r. do 14.05.1997 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Gospodarczym Banku Południowo – Zachodnim S.A. we Wrocławiu.

 • Od 15.05.1997 r. do 26.03.2002 r. – Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony był w Dolnośląskim Banku Regionalnym S.A. we Wrocławiu.

  W dniu 15.07.1997 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie został przyjęty w poczet członków Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

 • W dniu 30.11.1998 r. została podjęta Uchwała Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli BS w Namysłowie w sprawie połączenia się niżej wymienionych banków z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie: BS w Niemodlinie, BS w Pokoju, BS w Byczynie, BS w Lasowicach Małych oraz przyjęto jednolity tekst Statutu BS w Namysłowie spo...

 • W dniu 01.01.1999 r. nastąpiło połączenie pięciu Banków Spółdzielczych (BS w Namysłowie, BS w Niemodlinie, BS w Pokoju, BS w Byczynie, BS w Lasowicach Małych), w wyniku czego powstał Bank Spółdzielczy, który połączył wieloletni dorobek spółdzielców bankowych, ich doświadczenia oraz ...

 • W dniu 05.09.2001 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie uruchomił nową placówkę Filię w Sycowie. 

 • Od dnia 27.03.2002 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 

 • Budynek Oddziału w Byczynie wygrał edycję konkursu "Mister Architektury Opolszczyzny za lata 2003-2004" organizowanego przez Odzdział Wojewódzki SARP i Urząd Marszałkowski przy współudziale Wojewody. Projektantem zwycięskiego obiektu jest Pracownia Projektowa Bogusława i Piotra Wachułk&oa...

 • W roku 2005 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie uruchomił działalność bankową w dwóch nowych placówkach od 02.03.2005 r. Oddział z siedzibą w Kluczborku, od 08.03.2005 r. Filię z siedzibą w Wołczynie.

 • W roku 2007 r. Bank rozszerzył swoją działalność na terenie miasta Sycowa i gminy Lasowice otwierając w tych lokalizacjach dodatkowo punkty obsługi klienta.

  W dniu 11.01.2007 r. Opolska Izba Gospodarcza przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2006 w kategorii "Instytucja Finansowa".

 • W roku 2008 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał od Fundacji Dzieciom "Zdążyc z pomocą" CERTYFIKAT DOBROCZYNNOŚCI za znaczącą pomoc przy realizacji programu "Zdążyć z pomocą".

  Dnia 11.04.2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej placówki Banku w Lasowicach Małych.

  Dnia  01.07.2008 r. przekształcono Filię Banku w Sycowie w Oddzdział Banku. 

 • Dnia 06.04.2009 r.  Bank Spółdzielczy w Namysłowie przyjął do stosowania zalecane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny "Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania  o przynależności do obowiązkowego systemu gwarantowania" oraz "Zasady dobrej praktyki banków w zakresie i...

  Dnia 10.08.2009 r. uruchomiono nową, kolejną placówkę Banku- Filię w Praszce przy Palcu Grunwaldzkim 26 (Centrum Kolisko).

  Dnia 15.10.2009 r. na Konferencji lokalnego Biznesu Śląska w Katowicach Bank Spółdzielczy w Namysłowie został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie "Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy 2009 ". Bank został również laureatem pierwszej edycji konkursu "Bank Przyjazny Biz...

  Dnia 09.12.2009r. w Domu Literatury w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nominacji do Nagrody "Orzeł Agrobiznesu".

  Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2009 pod patronatem Instytutu Filozofii Socjologii  Polskiej Akademii Nauk wraz  z organizatorem Forum Biznesu przyznała Bankowi Spółdzielczemu w Namysłowie tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności "Dobra Firma 2009".

 • Rok 2010 jest dla Banku Spółdzielczego rokiem jubileuszowym, w którym Bank obchodzi 60-lecie swojego istnienia.

  Dnia 30.03.2010 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał tytuł "Orła Agrobiznesu 2010 r." za sukces rynkowy i aktywne wspieranie rolników z terenu swojego działania. Patronat honorowy nad tą nagrodą sprawuje Pani Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu RP.

  Dnia 21.05.2010 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie został odznaczony tytułem "Solidny Pracodawca 2009" w kategorii ogólnopolskiej. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych ogólnopolskich projektów w dziedzinie zarządzania personelem.

  Bank Spółdzielczy w Namysłowie jako jedyny spośród banków Spółdzielczych w Polsce otrzymał 02.12.2010 r. tytuł "Solidny Pracodawca Bankowości Spółdzielczej 2009" w kategorii branżowej.

 • Dnia 10.01.2011 r. Opolska Izba Gospodarcza oraz Kapituła Konkursu przyznała dla Banku Spółdzielczego w Namysłowie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii "Instytucja Finansowa" za innowacyjne i nowoczesne produkty bankowe.

  Dnia 28.01.2011 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał tytuł Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców przyznany przez Krajowa Izbę Gospodarczą i Polsko-Amerykańską Fundację Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. 

  W dniu 29 marca 2011 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie otrzymał nagrodę Orzeł Agrobiznesu Grand Prix pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej. Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest trzecią instytucją finansową uhonorowaną tą nagrodą w 10-letniej historii Kapituły.

 • Dnia 01 stycznia 2012 r. dokonano procesu połączenia Banku Spółdzielczego w Branicach z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie, gdzie bankiem przejmującym jest Bank Spółdzielczy w Namysłowie. Bank Spółdzielczy w Branicach z dniem 1 stycznia 2012 roku stał się Oddziałem Bank...

 • Od 1 kwietnia 2016 r. powołano nowy skład Zarządu Banku: Dorota Niewiadomska – prezes Zarządu, Grzegorz Zubek – zastępca prezesa do spraw handlowych, Stanisław Szajda – zastępca prezesa do spraw finansowo-księgowych, Jaromir Bieniek – członek Zarządu do spraw wsparcia procesów biznesowych, Bogdan Cegielski – członek Za...

 • Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Namysłowie  na posiedzeniu w dniu 18.10.2017 r. powołała: Bogdana Cegielskiego na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie do spraw wsparcia, Grzegorza Zubka na stanowisko zastępcy prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Namysłowie do spraw finansowo - księgowych, ...

Powrót do banku