Rada Nadzorcza

Jarosław Łaźniowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Smorawski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wiesław Kowalczyk

Sekretarz Rady Nadzorczej

Czesław Wojtowicz

Przewodniczący Komitetu Audytu

Marian Dyczko

Członek Rady Nadzorczej

Rudolf Jana

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Grzegorczyk

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Piędzioch

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Łącki

Członek Rady Nadzorczej

Marek Kowalski

Członek Rady Nadzorczej

Janusz Gużda

Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Wojtowicz

Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Dorota Niewiadomska

Prezes Zarządu

Bogdan Cegielski

Zastępca Prezesa do spraw Wsparcia

Grzegorz Zubek

Zastępca Prezesa do spraw Finansowo - Księgowych

Jaromir Bieniek

Zastępca Prezesa do spraw Handlowych