RODO

Szanowni Państwo,  

Od dnia 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie "RODO"). Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Bank Spółdzielczy w Namysłowie zapewnia zgodność procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze powyższe, Bank Spółdzielczy w Namysłowie jako Administrator Twoich danych osobowych, przedstawia poniższe informacje:

Kontakt do Administratora danych osobowych:

Bank Spółdzielczy w Namysłowie
46-100 Namysłów,  Plac Wolności 12

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@bsnamyslow.com.pl, pod numerem telefonu  +48 (77) 410 91 00 lub pisemnie na adres Administratora:

Inspektor Ochrony Danych
Bank Spółdzielczy w Namysłowie
46-100 Namysłów,  Plac Wolności 12

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych, a także w razie wątpliwości co do Państwa praw.

Aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o możliwych celach przetwarzania i przysługujących prawach dostępne są w Klauzuli informacyjnej RODO.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

Klauzula informacyjna

Realizacja praw Klienta Wniosek

Klauzula informacyjna BIK 

Klauzula informacyjna dla kontrahenta Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Partnerzy biznesowi marketing